Ni har svaren. Jag vet vägen.
Lars Aspling PerspektivVägenEnergiReferenserEtikVerktygMeriterKontakt

Lars Aspling - Erfaren vägledare

Jag är certifierad managementkonsult med specialistkunskaper inom områdena affärsutveckling, affärsstöd, affärsadministration samt operationell effektivisering. Genom uppdrag i en rad olika branscher och företag har jag genom åren skaffat mig en gedigen erfarenhet av framgångsrikt förändringsarbete.

Med ett processinriktat arbetssätt och ett förutsättningslöst angreppssätt där jag får alla medarbetare att bidra till lösningarna, skapar jag förutsättningar för ökad lönsamhet, effektivare processer och tydligare strategier.

Som vägledare är jag orädd och nyfiken, men även ifrågasättande och ibland till och med lite besvärlig. Själv vägleds jag av en starkt positiv människosyn som är min utgångspunkt i processen där det är era medarbetare som ska vara hjältarna.

Kraftfulla verktyg för träffsäkra resultat
Finn, Fånga och analysera rätt företag
för tillväxtfrämjande projekt.
Se en kort presentation här.
Aspling Konsult AB, Torstenssonsgatan 11, 11456 Stockholm. Tel 070 752 64 56. lars@asplingkonsult.se